Czapka grenadiera Regimentu Gwardii Pieszej Litewskiej, Polska, ok. 1732 r.
Dar Franciszka Biesiadeckiego, 1902 r.
imnk
miniaturka

technika / materiał: srebrzenie, repusowanie, płótno klejone wyścielone pakułami, blacha żelazna, sukno

wymiary: wysokość: 32 cm

ekspozycja: Galeria „Broń i Barwa w Polsce”,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Mundur wojskowy i cywilny >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>