Czapka grenadiera Regimentu Gwardii Pieszej Litewskiej, Polska, ok. 1732 r.
Dar Franciszka Biesiadeckiego, 1902 r.
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>