Marcello Bacciarelli (1731–1818)
Cincinnatus, 1795
Dar Stanisława Ursyn-Rusieckiego, 1939
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 61,6 x 49 cm

opis: Klęska insurekcji kościuszkowskiej oznaczała kres niezawisłego państwa polskiego. Król Stanisław August Poniatowski zdawał sobie sprawę ze zbliżającego się końca swej władzy. Dnia 30 sierpnia 1795 roku polecił Marcellowi Bacciarellemu namalowanie obrazu o wymowie propagandowej. Dzieło miało przedstawiać powołanie w 458 roku Cyncynata (Cincinnatusa) – rzymskiego patrycjusza żyjącego z ciężkiej pracy rolnika – na dyktatora, któremu powierzono zadanie ocalenia Rzymu przed nieprzyjaciółmi. Po udanej wyprawie wojennej Cyncynat powrócił do swego skromnego życia. 
Król Stanisław August dostrzegał podobieństwo swego losu do dziejów wodza z przeszłości: podobnie jak Rzymianin, mimo szlacheckiego pochodzenia, zanim naród powołał go do wielkiej misji ratowania ojczyzny, wiódł skromne życie. Odpowiedź na niepowodzenia swoich rządów polski monarcha zawarł w drugim obrazie, stanowiącym parę dla Cincinnatusa, zatytułowanym Księżniczka Egiptu. Księżniczka znalazła i wychowała Mojżesza, który wyzwolił Żydów z niewoli egipskiej. Król wskazywał w ten sposób swemu narodowi, by szukał polskiego Mojżesza. On sam nie mógł już niczego uczynić, gdyż 25 listopada 1795 roku podpisał akt abdykacji.
Barbara Ciciora


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Oświecenie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>