Marcello Bacciarelli (1731–1818)
Kazimierz Wielki, 1796
Dar Wiktora Osławskiego, 1892
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 66,5 x 52 cm

opis: W sali zamku warszawskiego nad tym obrazem umieszczony był napis: LEGES CASIMIRI MAGNI. A. MCCCXLVII („Prawa Kazimierza Wielkiego, rok 1347”). Król nie dał wskazówek, by na płótnie zobrazować konkretne postacie historyczne, a dostojników wokół Kazimierza określił jedynie mianem „Ministres”. Przedstawiony przed portalem zamkowym Kazimierz Wielki zwraca się do królewskiego dworzanina trzymającego księgę z napisem Statuta Casimiri Regis („Statuty Kazimierza Wielkiego”). Ręką wskazuje klęczących przed nim włościan otoczonych przez rycerzy. Zakuty w zbroję rycerz trzyma tarczę, na której widoczny jest Biały Orzeł oraz Lew – zapewne niedokładnie przedstawiony herb Rusi. Połączenie obu herbów stanowi aluzję do włączenia Rusi Halickiej do Korony po roku 1340. W tle widnieje zamek w trakcie budowy przysłonięty rusztowaniami. 
Przedstawiciele tendencji oświeceniowych, pracujący w wieku XVIII nad zreformowaniem polskiego prawodawstwa, zwrócili uwagę na dokonaną przez Kazimierza Wielkiego na zjeździe w Wiślicy w roku 1347 kodyfikację praw. Obraz ilustruje to oraz inne osiągnięcia Kazimierza Wielkiego, opiewane przez polskich historiografów – Długosza i Naruszewicza: opiekę nad włościanami, których Kazimierz, zwany „królem chłopków”, bronił przed samowolą możnowładczą, oraz wznoszenie w średniowiecznej Polsce murowanych budowli (zgodnie z powiedzeniem, że Kazimierz „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”).
 
Barbara Ciciora


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Oświecenie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>