Marcello Bacciarelli (1731–1818)
Hołd pruski, 1796
Dar Wiktora Osławskiego, 1892
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 66 x 52 cm

opis:

Hołd złożył królowi polskiemu Zygmuntowi I na krakowskim rynku 10 kwietnia 1525 roku Albrecht Hohenzollern, który po sekularyzacji państwa zakonu krzyżackiego został świeckim księciem nowo powstałych Prus Książęcych. Zygmunt I, z klejnotem Orderu Złotego Runa na szyi, słucha przysięgi składanej na Biblię przez Hohenzollerna. Obok młodzieniec trzyma chorągiew lenną, która według opisów historycznych powinna przedstawiać czarnego orła na białym tle, z królewską koroną na szyi oraz literą „S” (od łacińskiego brzmienia imienia króla – Sigismundus) na piersi. Natomiast Bacciarelli, niewrażliwy jeszcze na szczegóły historyczne, na chorągwi niedokładnie ukazał herb Prus Królewskich – orła w koronie i rękę rycerza dzierżącą pałasz. Malarz nie ulokował sceny, jak to później zrobił Matejko, na krakowskim rynku, ale we wnętrzu o barokowej architekturze. Mimo iż stroje nie pochodzą z epoki, artysta starał się zróżnicować je na „polskie”, które nosi większość uczestników wydarzenia, i „cudzoziemskie”, w których przedstawił krzyżaków. Co ciekawe, duchownemu stojącemu po prawej stronie obrazu nadał rysy wybitnego historyka i współpracownika króla, Adama Naruszewicza.

Barbara Cicioraekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Oświecenie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>