Marcello Bacciarelli (1731–1818)
Unia lubelska, 1796
Dar Wiktora Osławskiego 1892
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 66 x 52 cm

opis:

Bacciarelli upamiętnił unię zawartą przez Polskę i Litwę w Lublinie dnia 1 lipca 1569 roku. Po lewej stronie tronującego Zygmunta Augusta stoi duchowny odczytujący zebranym tekst unii. Pośrodku Bacciarelli przedstawił dwóch rycerzy symbolizujących Litwę i Koronę, trzymających zwieńczone laurem, złączone chorągwie obu państw: z lewej litewską z herbem Pogoń, a z prawej polską z Orłem. Powiewa nad nimi wstęga z napisem: IN COMMVNE BONVM – [COMPL]EXV SOCIATA PERENNI („Dla dobra powszechnego – zjednoczeni na wieki”). Na grotach chorągwi wypisane są inicjały królewskie „S.A.” (Sigismundus Augustus). Monogram ten odnosi się zarówno do Zygmunta Augusta, twórcy unii, jak i do Stanisława Augusta Poniatowskiego, co świadczy o dążeniu do aktualizacji tematów cyklu historycznego, które zresztą było intencją zleceniodawcy obrazu, króla Stanisława Augusta.

Barbara Ciciora

 


 

 ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Oświecenie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>