Józef Grassi (1757–1838)
Portret księcia Józefa Poniatowskiego, ok. 1790
Dar Wiktora Osławskiego, 1892
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 64 x 54 cm

opis: Książę Józef Poniatowski urodził się w Wiedniu i dorastał jako poddany cesarza Austrii. Gdy stracił ojca w jego wychowanie i edukację zaangażował się stryj, król Stanisław August Poniatowski. Zezwolił na wstąpienie bratanka do armii Józefa II, ale umiejętnie zapobiegł jego wynarodowieniu w wojsku zaborczego państwa. Dbał o powiązanie młodzieńca z Polską. W roku 1786 nadał mu ordery Św. Stanisława i Orła Białego. W roku 1788, gdy rozpoczęła się wojna turecko-austriacka, książę został ranny podczas brawurowego szturmu na twierdzę Sabacz. Wkrótce potem, w sierpniu 1789 roku, po uchwale Sejmu Czteroletniego o utworzeniu stutysięcznego wojska, przyjechał do Polski na wezwanie króla, współtworzyć wraz z Tadeuszem Kościuszką siły zbrojne Rzeczypospolitej. Przebywając w Warszawie szybko dał się poznać salonom jako urodziwy prince charmant. 
Wtedy właśnie powstał portret młodego księcia w mundurze wojskowym z gwiazdą Orderu Orła Białego, namalowany przez Józefa Grassiego. Około roku 1790 Grassi wykonał zmniejszoną replikę obrazu z przedstawieniem ograniczonym do popiersia Poniatowskiego.
Barbara Ciciora


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Oświecenie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>