Per Krafft Starszy (1724–1793)
Portret biskupa Ignacego Krasickiego, 1768
Zakup, 1910
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 71 x 57 cm

opis: Ignacy Krasicki (1735–1801) był biskupem warmińskim, arcybiskupem gnieźnieńskim, prezydentem Trybunału Koronnego, jednym z najbardziej znanych poetów epoki oświecenia. Nazywano go „księciem poetów polskich”. Po studiach w Rzymie przyjechał do Warszawy, gdzie w roku 1763 zaprzyjaźnił się z młodym Stanisławem Poniatowskim, wkrótce wybranym na króla Polski. Niedługo później Krasicki został mianowany kapelanem królewskim i biskupem warmińskim, co dawało mu tytuł książęcy. Był współorganizatorem i uczestnikiem odbywanych u króla spotkań – tzw. obiadów czwartkowych. W poezji debiutował Hymnem do miłości Ojczyzny, który pełnił funkcję hymnu Szkoły Rycerskiej. Do jego najpopularniejszych utworów literackich zaliczają się Bajki.
Portret Krasickiego malowany przez Pera Kraffta oparty jest na tym samym schemacie kompozycyjnym, co owalne wizerunki niewiast z rodziny króla, szczególnie Izabeli Branickiej i Teresy Poniatowskiej. Temu doskonale malowanemu obrazowi, który wyróżnia się spośród pozostałych portretów członków rodziny królewskiej subtelnością malarskiego modelunku, wartości artystycznej nie ujmuje nawet konwencjonalizm przedstawienia.
 
Barbara Ciciora


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Oświecenie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>