Jakub Tatarkiewicz (1798-1854)
Portret księcia Józefa Poniatowskiego, marszałka Francji, 1826–1827
Dar Marii Tatarkiewicz, 1903
imnk
technika / materiał: marmur

wymiary: 60 x 52 x 30 cm

opis: Książę Józef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Polski, wódz naczelny wojsk Księstwa Warszawskiego, zginął w bitwie pod Lipskiem w roku 1813. Śmierć w wodach rzeki Elstery zapoczątkowała kult jego postaci, silnie związany z legendą napoleońską. W roku 1817 ciało księcia złożono w krypcie św. Leonarda na Wawelu. 
Popiersie jest autorską kopią studium do słynnego warszawskiego pomnika dłuta Bertela Thorvaldsena. Jakub Tatarkiewicz, który obok Konstantego Hegla i Pawła Malińskiego był uczniem Thorvaldsena w rzymskiej Akademii św. Łukasza, z powodzeniem zaadaptował tu chłodny neoklasycyzm swego nauczyciela. 
Książę Józef Poniatowski został ukazany jak bohater stylizowany na antycznego wodza – z włosami ułożonymi nad czołem na sposób rzymski i z nagim torsem. Aby podkreślić narodową przynależność księcia Józefa, asymetrycznie udrapowana na ramieniu toga została spięta fibulą z wyobrażeniem orła Księstwa Warszawskiego. Przemożny wpływ starożytnej rzeźby portretowej widoczny jest także w pewnej idealizacji rysów twarzy, przy równoczesnym zachowaniu charakterystycznych cech fizjonomii modela.
 
Agata Małodobry


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Oświecenie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>