Wojciech Gerson (1831–1901)
Droga nad potokiem, 1854
Dar Emilii z Hołowińskich Zielińskiej i Eugenii Hołowińskiej, 1910
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 53 × 64 cm

opis: Obraz Droga nad potokiem, stworzony w czasie petersburskich studiów Wojciecha Gersona, należy do jego wczesnych pejzaży. Oprócz śladów inspiracji dziełami siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich ujawnia skłonność artysty do przełamywania obowiązujących schematów pejzażowych. Pagórkowaty krajobraz kryje motywy mające świadczyć o jego rodzimości: strumyk, piaszczystą ścieżkę, chruściany płotek, przydrożną kapliczkę oraz chatę krytą strzechą. Postacie starca i dziewczyny w regionalnych strojach, które posłużyły za sztafaż, nie dominują w krajobrazie, stanowiąc integralną część natury. Pomimo skłonności do idealizacji dzieło wykazuje tendencje realistyczne polegające na próbie oddania pory roku i dnia oraz zjawisk atmosferycznych.  W latach sześćdziesiątych XIX wieku Gerson porzucił malarstwo krajobrazowe. Mimo iż jego talent najpełniej wyraził się właśnie w pejzażu, poczucie narodowego obowiązku nakazało artyście poświęcić się malarstwu historycznemu.
Aleksandra Krypczyk


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>