Józef Brandt (1841–1915)
Polowanie na lisa, ok. 1880
Zakup, 1988
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 45 × 60,4 cm

opis: W drugiej połowie XIX wieku dużą popularnością cieszyła się tematyka myśliwska. Podejmowało ją wielu polskich monachijczyków, m.in. Maksymilian Gierymski, Józef Chełmoński, Alfred Wierusz-Kowalski oraz Julian Fałat. Rytuał polowań stanowił ważny element obyczajowości szlacheckiej; utożsamiano go z przywiązaniem do tradycji i traktowano jako namiastkę dawnej szkoły rycerskiej. Polowania pełniły ponadto istotną rolę w kalendarzu towarzyskim rodzimej arystokracji i ziemiaństwa. W twórczości Józefa Brandta temat łowów pojawił się na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku. Był to świat bezkrwawy, pozbawiony brutalności: artysta skupiał się na odtwarzaniu barwnego obyczaju i animuszu myśliwych, pięknie zwierząt – zwłaszcza koni i psów – oraz utrwalaniu urody dzikiego krajobrazu. 
Polowanie na lisa przedstawia myśliwego na siwym koniu, którym towarzyszy ogar. W jesiennym krajobrazie dominuje łąka porośnięta kępami wrzosów; z lewej strony kompozycję zamyka sosnowy zagajnik. Charakterystyczne rozmycie, szkicowy, jakby roztańczony dukt pędzla oraz zróżnicowana faktura stanowią potwierdzenie posługiwania się przez artystę w procesie malowania dzieła fotografią. Rozjaśniona kolorystyka wynika z próby powierzchownego przyswojenia zdobyczy impresjonizmu.
Aleksandra Krypczyk


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>