Jan Stanisławski (1860-1907)
Sad, ok. 1895
Dar Erazma Barącza, 1921
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>