Leon Wyczółkowski (1852–1936)
Orka na Ukrainie, 1892
Dar Feliksa Jasieńskiego, 1920
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 73 × 121,5 cm

opis: Orka jest jednym z obrazów Wyczółkowskiego malowanych w latach dziewięćdziesiątych XIX w. na Ukrainie, w których najbardziej zbliżył się on do założeń francuskiego impresjonizmu. Przedstawiony motyw rodzajowy stanowi w istocie czyste studium koloru i światła, ukazując zjawisko niwelowania barw tzw. lokalnych, pod wpływem promieni słonecznych. Malarz, posługując się głównie kolorami czystymi, występującymi w analizie spektralnej promienia świetlnego
i stosując metodę melanżu optycznego (polegającej na kładzeniu obok siebie drobnych plamek pigmentu, które zlewają się w oku widza) uzyskał efekty zgodne ze współczesnymi odkryciami w dziedzinie optyki, psychofizjologii widzenia i teorii barwy. W przeciwieństwie jednak do jednej z kardynalnych zasad impresjonizmu nakazującej chwytać ulotne zjawiska natury malując alla prima, stworzył obraz w pracowni, na podstawie studiów wykonanych w plenerze. Wacława Milewska


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>