Wacław Szymanowski (1859-1930)
Mickiewicz po improwizacji, [1898-1902]
Dar Austriackiego Ministerstwa Oświaty, 1902
imnk
miniaturka

technika / materiał: brąz, odlew

wymiary: 110,x89,5x124

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat.: W. Szymanowski 1898-1902.

opis: Dzieło Wacława Szymanowskiego, autora m.in. słynnego pomnika Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach, to jeden z najlepszych przykładów polskiej rzeźby secesyjnej. Niezwykły dramatyzm kompozycji został osiągnięty dzięki silnej asymetrii dynamizującej ujęcie. Poza poety jest pełna ekspresji spotęgowanej szkicowym modelunkiem, który umożliwia swobodną grę światłocienia na powierzchni rzeźby. Omdlewający Mickiewicz, podtrzymywany przez dwie kobiece figury, zdaje się wyłaniać z nieregularnej bryły, bliskiej chętnie stosowanemu przez Szymanowskiego motywowi fali. Ten nieco teatralny sposób ukazania postaci ma podkreślić wysiłek towarzyszący powstawaniu wybitnej poezji. W interpretacji Wacława Szymanowskiego, zgodnej z romantycznym obrazem poety, Mickiewicz tworzy pod wpływem nadprzyrodzonego natchnienia. Kult Adama Mickiewicza jako narodowego wieszcza, którego twórczość poświęcona sprawom narodowym ciągle syciła nadzieje i aspiracje zniewolonego narodu, był szczególnie żywy w odwołującej się do tradycji romantyzmu epoce Młodej Polski.


Agata Małodobryekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koniec wieku >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>