Leon Wyczółkowski (1852-1936)
Krucyfiks królowej Jadwigi, 1896
Dar austriackiego Ministerstwa Oswiaty, 1898
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>