August Zamoyski (1893-1970)
Portret Kajetana Morawskiego, [1917]
Własność prywatna - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>