Janina Kraupe-Świderska (ur. 1921)
Portret romantyczny, [1970]
Zakup od autorki, 1978
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 137x76

oznaczenie autorskie: Sygn. p.d.: J. Kraupe

opis: Portret romantyczny to liryczna praca poświęcona dorastającemu synowi artystki. Zbieżność daty jego narodzin z datą wybuchu powstania listopadowego nasuwała matce skojarzenia z historią, z romantycznymi bohaterami, pobudzała do refleksji o symbolice zbieżności, o losach jednostek uwikłanych w historię. 

Rytm barwnych, kaligraficznych znaków układających się w imaginacyjny portret, tworzy pogodną kompozycję odpowiadającą nastrojem młodości z jej radością życia, witalnością i otwartością na świat. 


Anna Budzałekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>