Janina Kraupe-Świderska (ur. 1921)
Śmiech, [1973]
Własność prywatna - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 75x60

oznaczenie autorskie: Sygn. p.d.: J. Kraupe

opis: Twórczość Janiny Kraupe-Świderskiej inspirują dwie pasje – muzyka, której namiętnie słucha, oraz praktyki ezoteryczne, którymi artystka fascynuje się od kilkudziesięciu lat. Wiele dzieł malarki powstało podczas medytacji, metodą zapisu automatycznego. 

Śmiech to praca przesiąknięta nieznaną melodią, pełna tajemniczych znaków zaczerpniętych z astrologii czy okultyzmu. Kolor, symbolicznie potraktowany, odpowiada stanom emocjonalnym artystki. Pozornie abstrakcyjne plamy stanowią kod jej tajemnej wiedzy. Ten indywidualny malarski język wyraża bardzo osobiste spojrzenie na świat, zarówno ten wokół nas, jak i wewnętrzny autorki dzieła. 

Kolory przeplatają się, tworząc barwną melodię i wyznaczając swoisty rytm. To pogodny, „uśmiechnięty” obraz, wpisujący się w obraną przez artystkę drogę wyrażania własnego świata. 


Anna Budzałekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>