Witold Urbanowicz (ur. 1931)
Kompozycja, [ok. 1969]
Zakup od autora, 1971
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 80x100

oznaczenie autorskie: Nie sygn.; na odwrocie napis: Witold Urbanowicz

opis: Malowane, a właściwie należałoby powiedzieć „robione” przez Urbanowicza dzieła zaliczane do nurtu malarstwa materii, miały i mają do dziś charakter swoistych przedmiotów. Do ich wykonania artysta używa starych farb, sznurków, ścinków. Te zdegradowane elementy materii, Urbanowicz pokrywa farbą i scala je na powierzchni płótna tworząc obrazy o bardzo skomplikowanej, a jednocześnie „uwodzącej”, nawet niedoświadczonego widza, strukturze. W wyniku takiego działania artysta przenosi obraz z ołtarza sztuki blisko codziennego doświadczenia oglądającego. 

„Prace Urbanowicza zawierają w sobie zaszyfrowany komunikat, co sygnalizują wybijające się spod powierzchni płótna znaki przypominające pismo, choć nie należą one do żadnego znanego dziś alfabetu”. Są one raczej symbolem pisma, archetypicznego komunikatu, możliwego do odczytania pod każdą szerokością geograficzną. Obrazy Urbanowicza mają więc w sobie coś demokratycznego, coś uniwersalnego. Artysta przedstawia nam formy czekające na wypełnienie naszą wyobraźnią. Taki właśnie charakter ma także Kompozycja. Monochromatyczne płótno, na którym artysta przestawił wydobywające się z trudem na powierzchnię znaki, przypominające niemożliwy do odczytania bez pomocy wyobraźni tekst, zaprasza widza do współudziału w tworzeniu sztuki.


Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>