Jerzy Skarżyński (1924-2004)
Portret Inkwizytora, 1947
Zakup od autora, 1947
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>