Zbylut Grzywacz (1939-2004)
Kolejka jeszcze trwa, 1973
Zakup, 2006
imnk
miniaturka

technika / materiał: akryl, płótno

wymiary: 135x170

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. p.d.: Zbylut 73

opis: Obraz przedstawia siedzących ludzi, zwróconych w jednym kierunku, wytyczonym przez widniejący za nimi czerwony znak. Są odindywidualizowani, odbarwieni, cisi, cierpliwi. Siedzą w kolejce, która nie ma początku i nie ma końca. To metafora codziennego życia w kraju, w którym czekało się w kolejkach wszędzie i po wszystko. Czasem latami. 

Obrazem tym Grzywacz podjął dialog ze swym duchowym mistrzem Andrzejem Wróblewskim i jego egzystencjalnym dziełem z 1956 roku Kolejka trwa. Właściwie powtórzył kompozycję Wróblewskiego, ukazując te same postaci, które intencjonalnie pozbawił rysów twarzy i zróżnicowanego ubioru. Jakby chciał powiedzieć swemu nieżyjącemu patronowi: nic się u nas nie zmieniło, chyba że na gorsze. Przez to obraz ma dodatkowo jeszcze inne znaczenie: manifestuje ciągłość pewnych idei i symboli przynależnych specyficznie polskiemu zjawisku – semantyce zniewolenia.

Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ex-Presja >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>