Czesław Rzepiński (1905-1995)
Martwa natura z postacią kobiecą, [1956]
Zakup, 1959
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 74x101

oznaczenie autorskie: Sygn. p.d.: Rzepiński

opis: Z polskimi kolorystami utożsamiał się również Czesław Rzepiński, który od 1931 roku był członkiem Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik” i – podobnie jak wielu Kapistów – ulegał wpływom Pierre’a Bonnarda. Przywiązywał szczególną wagę do konstrukcji kolorystycznej obrazu, budując jego formę szerokim pociągnięciami pędzla, niekiedy zaś drobnymi plamami. Stosował jasną paletę barw, kontrastując tony zimne i ciepłe oraz zwracając uwagę na płaszczyznowość kompozycji. W przeciwieństwie do innych kolorystów nie rezygnował z barwy czarnej (niechromatycznej), której nadawał istotną, bo konstrukcyjną funkcję. 

Cechą charakterystyczną twórczości Rzepińskiego było również ciągłe poszukiwanie i związana z tym ewolucja jego malarstwa. Po impresjonizmie zainteresowała go synteza form i – widoczne w Martwej naturze z postacią kobiecą – nawiązywanie do estetyki fowizmu i twórczości Pierre’a Matisse’a. W kompozycji tej artysta operuje płaską plamą barwną, którą ogranicza wyrazistym, czarnym konturem. Tworzy w ten sposób dekoracyjną arabeskę, która dominuje w obrazie i wraz z wprowadzonymi czystymi kolorami nasuwa skojarzenia, zarówno z witrażami, jak i z ludowym malarstwem na szkle.

Urszula Kozakowska-Zauchaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koloryzm >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>