Olga Boznańska (1865-1940)
Portret francuskiej pisarki Gabrieli Reval, [1912]
Spuścizna po Oldze Boznańskiej, 1957
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>