Władysław Ślewiński (1854-1918)
Martwa natura, [ok. 1902]
Zakup, 1960
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 56x74

oznaczenie autorskie: Sygn. p.d.: WŚlewiński

opis: Syntetyzm i wpływy grupy Pont-Aven widoczne są również w martwych naturach Władysława Ślewińskiego, które były jednym z ważniejszych wątków jego twórczości. Stały się dla artysty pretekstem do wnikliwych, malarskich obserwacji, próbą wydobycia materialności przedmiotów i podkreślania ich prostoty i barw. Posługiwał się przy tym szeroko kładzioną plamą barwną obwiedzioną, charakterystycznym dla jego malarstwa, wyrazistym, falistym konturem. Martwe natury Ślewińskiego, co nie jest typowe dla tego gatunku malarstwa w sztuce współczesnej, nacechowane są pierwiastkiem emocjonalnym. Zaaranżowaną w zaciemnionym wnętrzu Martwą naturę ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie przesyca nastrój skupienia i ciszy, który malarz wydobywa poprzez spokojne zestawienia tonacji użytych barw. Atmosferę buduje również prostota samej kompozycji ograniczonej do niezbędnych, zwyczajnych w swej codzienności rekwizytów – jabłek ułożonych w białej misie, glinianego dzbana i efektownie wyróżnionej białą barwą serwety. Rosyjski poeta i malarz Maksymilian Wołoszyn związany z rosyjskim i francuskim symbolizmem, pisał w 1907 roku: „w martwych naturach Ślewińskiego każdy z tych przedmiotów mówi głosem głębokim i tajemniczym, muzykalnym jak wieczna pieśń”.

U.K-Zekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ku Francji >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>