Alfons Karpiński (1875-1961)
Cyrk w Paryżu, 1910
Przejęto z Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, 1960
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, tektura

wymiary: 80x90

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. śr. d.: A. Karpiński w Paryżu/r 1910

opis: W 1907 roku Alfons Karpiński wyjechał do Paryża, gdzie przebywał, z przerwami w okresach zimowych, do 1912 roku. Zachłyśnięcie się metropolią, o której odwiedzeniu marzył od dawna, zaowocowało wieloma obrazami o zróżnicowanym charakterze stylistycznym. Niektóre z nich to impresje – szkice notowane na gorąco, niektóre zaś, jak te prezentowane w naszej Galerii, są dopracowanymi obrazami należącymi do najciekawszych dzieł malarza. 

Obrazy namalowane rok po roku reprezentują trzy różne stylistyki i są świadectwem poszukiwań formalnych młodego artysty. 


Cyrk w Paryżu jest dziełem zapowiadającym kształtowanie się stylu malarskiego młodego artysty. Pojawia się w nim charakterystyczna dla dojrzałych prac „nieostrość” przedstawienia. Kompozycja skupia się na podzielonej cieniem arenie cyrkowej, a głównym motywem jest otaczająca ją, jaskrawoczerwona banda. Wnętrze Cyrku Fernando otwartego w 1875 roku na Montmartrze oraz występujący w nim artyści stali się częstym tematem dzieł francuskich malarzy i grafików kilku generacji. Cyrk, dostarczający artystycznych wyzwań, inspirował impresjonistów, postimpresjonistów i przedstawicieli art nouveau, takich jak m.in. Henri Gabriel Ibels, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir czy George Seurat. 


Ś.L.ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ku Francji >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>