Alfons Karpiński (1875-1961)
Most w Paryżu, 1909
Dar Erazma Barącza, 1921
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 82x65,5

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. l.d.: A. Karpiński.09.

opis: W 1907 roku Alfons Karpiński wyjechał do Paryża, gdzie przebywał, z przerwami w okresach zimowych, do 1912 roku. Zachłyśnięcie się metropolią, o której odwiedzeniu marzył od dawna, zaowocowało wieloma obrazami o zróżnicowanym charakterze stylistycznym. Niektóre z nich to impresje – szkice notowane na gorąco, niektóre zaś, jak te prezentowane w naszej Galerii, są dopracowanymi obrazami należącymi do najciekawszych dzieł malarza. 

Obrazy namalowane rok po roku reprezentują trzy różne stylistyki i są świadectwem poszukiwań formalnych młodego artysty. 


Most w Paryżu to obraz malowany z użyciem tradycyjnych środków wyrazu, charakterystycznych dla studenta szkół artystycznych Krakowa, Wiednia
i Monachium, jakim był Karpiński. W podobny sposób malowała większość jego rówieśników, przybyłych w tym samym co on czasie do Paryża z różnych stron Europy i wykształconych w różnych ośrodkach akademickich. Stworzyli oni środowisko nazwane później pierwszą École de Paris. Dopiero tu, w mieście artystów, podobnie jak Karpiński, odnaleźli oni swoją własną, odrębną drogę twórczą. W obrazie tym, w partii wody widać jeszcze linie nawiązujące do secesyjnej stylistyki. Głównym tematem są surowe przypory mostu Pont Neuf, na którym, zmarginalizowane ciasno obciętym kadrem, tętni kolorowe życie miasta. Malownicze kamienne przęsła tego najstarszego paryskiego mostu, podobnie jak cała jego bryła, były ulubionym tematem malarzy francuskich i artystów innych narodowości, przebywających na przełomie wieków w Paryżu, w tym także Polaków.

 

Ś.L.ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ku Francji >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>