Alfons Karpiński (1875-1961)
Ulica paryska, 1911
Zakup, 1967
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, tektura

wymiary: 52x64

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. p.d.: A. Karpiński./w Paryżu 1911.

opis: W 1907 roku Alfons Karpiński wyjechał do Paryża, gdzie przebywał, z przerwami w okresach zimowych, do 1912 roku. Zachłyśnięcie się metropolią, o której odwiedzeniu marzył od dawna, zaowocowało wieloma obrazami o zróżnicowanym charakterze stylistycznym. Niektóre z nich to impresje – szkice notowane na gorąco, niektóre zaś, jak te prezentowane w naszej Galerii, są dopracowanymi obrazami należącymi do najciekawszych dzieł malarza. 

Obrazy namalowane rok po roku reprezentują trzy różne stylistyki i są świadectwem poszukiwań formalnych młodego artysty. 


Ulica paryska to obraz stylistycznie zupełnie odmienny od pozostałych paryskich motywów Karpińskiego. Zastosował tu formalny eksperyment „rysując” suchym pędzlem elementy wielkomiejskiego krajobrazu. Zostały one następnie „oblane” mocno rozcieńczoną, brązową farbą o różnych odcieniach, tworzącą zacieki, i w udany sposób podkreślającą atmosferę dżdżystego, jesiennego dnia. Obraz jest jednym z pierwszych eksperymentalnych obrazów Karpińskiego, który później, już jako dojrzały artysta słynący z salonowych portretów i kwietnych martwych natur, stosował formalne innowacje w bardziej ambitnych, odbiegających od głównego nurtu swej twórczości obrazach.

Ś.L.ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ku Francji >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>