Order Orła Białego po Franciszku Kostce Czapskim, Polska, 1762 r.
Dar rodziny Hutten-Czapskich, 1903 r.
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>