Czapka oficera wyższego Pułku Lekkokonnego Gwardii Cesarza Napoleona I, Francja, 1812 r.
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>