Polska jazda pancerna, XVII w.
imnk
miniaturka

opis:

1. Polski jeździec pancerny
Polska, XVII w.
Z dawnej kolekcji Moszyńskich

na pasie:

Nadziak 
Polska, 1. połowa XVII w.

Szabla kozacka z pochwą 
Polska, połowa XVII w.

2. Kałkan 
Turcja, XVII w.
Dar Władysława Józefa Fedorowicza, 1922 r.

3. Łuk refleksyjny 
Bliski Wschód, XVII w.

4. Łubie
Polska, tzw. manufaktura lwowska, XVII/XVIII w.
Dar rodziny Hutten-Czapskich, 1903 r.

5. Kołczan
Polska, tzw. manufaktura lwowska, XVII/XVIII w.
Dar rodziny Hutten-Czapskich, 1903 r.

6. Misiurka w typie wschodnim 
Polska, XVII/XVIII w.

7. Strzały do łuku 
Bliski Wschód, XVIII w.
Z dawnej kolekcji Moszyńskich

8. Piernacz 
Węgry (?), XVII/XVIII w.
Z dawnej kolekcji Moszyńskich

9. Para pistoletów kołowych kawaleryjskich 
Niemcy, warsztaty Wolfenbüttel i Suhl, ok. 1690 r. ekspozycja: Galeria „Broń i Barwa w Polsce”,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Uzbrojenie ochronne <<<

Kolekcja uzbrojenia ochronnego, której trzon stanowi uzbrojenie husarskie z XVII i XVIII wieku, jest jedną z największych w Polsce. Wyróżniają się w niej zbroja karacenowa należąca do hetmana Stanisława Jana Jabłonowskiego i zbroja husarska po rodzinie Wielogłowskich z połowy XVII wieku. Niezmiernie cennym zabytkiem jest bechter datowany na 1560 rok, jeden z dwóch tego typu egzemplarzy zachowanych w Polsce oraz folgowy napierśnik husarski z XVI wieku, tzw. anima. W zakresie uzbrojenia zachodnioeuropejskiego Muzeum poszczycić się może garniturem zbroi renesansowej datowanej na 1560 rok, złożonej z elementów pochodzących z najlepszych ośrodków płatnerskich ówczesnej Europy: Augsburga, Norymbergi i Brescii, a znanej dzięki przedstawieniu jej przez Jana Matejkę na obrazie "Hołd pruski", gdzie malarz ubrał w nią wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna. Poza kompletami zbroi, w kolekcji przechowywane są także elementy uzbrojenia ochronnego składające się kiedyś na większą całość, wśród których znajduje się zasłona twarzy z hełmu cesarza Karola V datowana na lata 1530–1545. Inne cenne zabytki to napierśnik wykonany w Augsburgu, dekorowany sceną adoracji krzyża, i napierśnik pochodzący z dawnej zbrojowni Radziwiłłów w Nieświeżu. W skład kolekcji wchodzą także hełmy, począwszy od XVI-wiecznych przyłbic i morionów przez XVII- i XVIII-wieczne szyszaki „pappenheimery” po XX-wieczne hełmy używane podczas obu wojen światowych. 

Piotr Wilkosz
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>