Henryk Rodakowski (1823–1894)
Portret generała Henryka Dembińskiego, 1852
Dar Wiktora Osławskiego [1892]
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>