Saturnin Świerzyński (1820–1885)
Wnętrze katedry na Wawelu, 1875
Dar artysty, 1883
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 157 x 116 cm

opis: Saturnin Świerzyński tworzył dzieła przedstawiające miasta, zabytki lub krajobrazy o szczególnym znaczeniu dla narodowej kultury i historii, zwane „miejscami serdecznymi”. Wyjątkową rolę pełniło wśród nich wawelskie wzgórze. Mieszcząca się tu katedra, kryjąca narodowe pamiątki oraz prochy królów, wodzów i bohaterów, stanowiła przestrzeń, w której Polacy mogli bez przeszkód oddawać się wspomnieniom wolnej ojczyzny. Malowany z miniatorską precyzją i utrzymany w ciemnej gamie barwnej obraz stylistycznie nawiązuje do twórczości Marcina Zaleskiego oraz siedemnastowiecznych malarzy holenderskich. Ukazuje gotyckie wnętrze katedry, poddane barokizacji w stuleciach XVII i XVIII. Wpadające przez ostrołukowe okna słońce podkreśla kontrasty światła i cienia potęgujące nastrój powagi i wyciszenia. Świerzyński przedstawił, ujęty z narożnika prezbiterium, widok na kaplicę-mauzoleum św. Stanisława – ideowe centrum katedry, zwane „Ołtarzem Ojczyzny”. Mauzoleum, mieszczące szczątki jednego z patronów Polski, powstało w latach 1626–1629 według projektu Jana Trevano. W XIX stuleciu stało się miejscem religijnego i narodowego kultu. Wierzono wówczas, iż tak, jak cudownie zrosło się poćwiartowane przez oprawców ciało św. Stanisława, tak też zjednoczy się podzielona przez zaborców Rzeczpospolita.
Aleksandra Krypczyk


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>