Wacław Szymanowski (1859-1930)
Pochód na Wawel, [1911-1912]
Depozyt Zamku Królewskiego na Wawelu
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>