Maria Jarema (1908-1958)
Akt, 1948
Przekaz Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, 1960
imnk
miniaturka

technika / materiał: tempera, tektura

wymiary: 100x71

oznaczenie autorskie: nie sygnowane; na odwrocie napis: MARIA JAREMA KOMPOZYCJA 48 [...]

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>