Maria Jarema (1908-1958)
Kompozycja, [1947]
Przekaz Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, 1960
imnk
miniaturka

technika / materiał: tempera, płótno

wymiary: 54x65

oznaczenie autorskie: Sygn. p.d.: M. Jarema

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>