Maria Jarema (1908-1958)
Wyrazy IV, [1956]
Zakup, 1958
imnk
miniaturka

technika / materiał: monotypia, tempera, papier

wymiary: 70x100

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>