Maria Jarema (1908-1958)
Figura, [1956]
Dar Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1964
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>