Adam Marczyński (1908-1988)
Dekompozycja elementów przestrzennych, 1972
Zakup, 1973
imnk
miniaturka

technika / materiał: akryl, sklejka

wymiary: 130x75, 52,5x53,5

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. na odwrocie: ADAM MARCZYŃSKI/1972/

opis: Adam Marczyński to jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu abstrakcji geometrycznej w Polsce. Priorytetem jego twórczości była logika formy. Obserwował najbardziej aktualne trendy światowej sztuki przetwarzając je po swojemu, zawsze dbając o zachowanie równowagi między racjonalizmem a emocjonalnością. Do Dekompozycji, charakterystycznych dla najdojrzalszego etapu twórczości, dochodził stopniowo i konsekwentnie, wcześniej realizując przyjęte założenia równoważenia kompozycji w cyklu Konkretów. Logiczną ich konsekwencją były następujące bezpośrednio po nich serie Refleksów zmiennychDekompozycji, stanowiące zarazem pionierskie przykłady interaktywności w sztuce polskiej. Marczyński starał się w nich nawiązać kontakt z odbiorcą, zachęcić do drobnych ingerencji w kształt dzieła, czyniąc je formą otwartą, istniejącą w wielu hipotetycznych wariantach. 

Dynamiczny podział płaszczyzny uzyskany został przez wprowadzenie w górnej części ukośnej figury zamkniętej kątem prostym, która zdaje się wynurzać spoza krawędzi obrazu. Pełne wyjście układu w przestrzeń następuje jednak przede wszystkim dzięki trójwymiarowym częściom umieszczonym na obrazie i ponad nim. Przełamanie stereotypu malarstwa poprzez odejście od konwencjonalnego prostokąta obrazu kontynuował artysta eksponując swoje prace w plenerze (Interwencje z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.)


Agata Małodobryekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>