Jadwiga Maziarska (1913-2003)
Kontrola „Operacji 8”, 1968
Zakup od autorki, 1969
imnk
miniaturka

technika / materiał: technika mieszana, płótno

wymiary: 98x68

oznaczenie autorskie: Sygn. p.d.: jmaziarska, na odwrocie napis: Autor: Jadwiga Maziarska / tytuł: Kontrola „Operacji 8” / (...) 1968

opis: Maziarska konsekwentnie rozwijała swą twórczość w nurcie malarstwa materii, wykorzystując coraz to nowe tworzywa i wzbogacając strukturę obrazów. Kontrola „Operacji 8” jest już właściwie dziełem półprzestrzennym, czymś pośrednim między malarstwem i rzeźbą. Wykonana z polichromowanej, utwardzanej stearyny ukazuje abstrakcyjne, miękkie, „organiczne” formy o zróżnicowanej fakturze powierzchni i swobodnej kompozycji. To wyraz przeżyć i emocji artystki, które ona sama uważała za równie rzeczywiste jak drzewa czy kamienie. Utrwalała je spontanicznie w tworzywie artystycznym pozorującym trwałość, w istocie jednak kruchym i nietrwałym jak ludzka psychika, ale porządkującym świat myśli i nadającym mu widomy wyraz.

Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>