Jadwiga Maziarska (1913-2003)
Forma przestrzenna (Model przetrzenny), [1948]
Zakup, 1977
imnk
technika / materiał: drut, nici, drewno

wymiary: 105x96x55

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Model został wykonany specjalnie na wystawę sztuki nowoczesnej, która, otwarta w grudniu 1948 r. w krakowskim Pałacu Sztuki, pozostaje jednym z kamieni milowych polskiej sztuki XX wieku. Pokazano tam twórczość młodego pokolenia artystów, którzy udowodnili, iż ich dzieła nie są wcale zapóźnione w stosunku do dyktującej tempo sztuki francuskiej. Nowatorska koncepcja wystawy opierała się na podkreśleniu związku sztuki nowoczesnej z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, a także z sytuacją społeczną”

O zaprezentowanych rzeźbach pisano w katalogu wystawy, że pokazują one 

„jak plastyk nowoczesny pojmuje i rozwiązuje elementarne zagadnienia swego artystycznego języka – zagadnienia przestrzeni, skali, materii i ruchu”.


Agata Małodobryekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>