Jan Tarasin (1926-2009)
Magazyn, 1990
Zakup, 1993
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 80x60

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. l.d.: Jan Tarasin 90

opis: W drugiej połowie lat pięćdziesiątych Jan Tarasin zaczął malować obrazy przedstawiające przedmioty, a raczej swoiste alegorie przedmiotów, przetwarzając elementy rzeczywistości w osobne byty, stojące na granicy tego, co przedstawiające i przedstawiane. Spod jego pędzla zaczęły wychodzić abstrakcyjne modele rzeczy, zoo- i antropomorficznych form, mających charakter swoistych znaków tworzących alfabet czekający na odczytanie przez widza. Bliski w tym był Tarasin kubistom oraz surrealistom.

Przez ponad pięćdziesiąt lat artysta konsekwentnie zgłębiał problem szeroko pojętego przedmiotu. Przedstawiane formy układał zazwyczaj w wieloelementowe zbiory, analizując relacje zachodzące pomiędzy zestawami, ich poszczególnymi elementami a przestrzenią, w której je umieszczał. Konsekwentna sztuka Tarasina zaskakuje do dziś ogromnym zróżnicowaniem w ramach wyraźnie określonego problemu. 

Magazyn to zestaw przedmiotów wyobrażonych, swoistych symulacji, stworzonych przez artystę w momencie, kiedy wizerunek rzeczywistości w systemie kapitalistycznym zaczął nabierać zupełnie innego znaczenia.


Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>