Jan Tarasin (1926-2009)
Uczta, [1957]
Przekaz z Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, 1957
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 110x150

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: W drugiej połowie lat pięćdziesiątych Jan Tarasin zaczął malować obrazy przedstawiające przedmioty, a raczej swoiste alegorie przedmiotów, przetwarzając elementy rzeczywistości w osobne byty, stojące na granicy tego, co przedstawiające i przedstawiane. Spod jego pędzla zaczęły wychodzić abstrakcyjne modele rzeczy, zoo- i antropomorficznych form, mających charakter swoistych znaków tworzących alfabet czekający na odczytanie przez widza. Bliski w tym był Tarasin kubistom oraz surrealistom.

Przez ponad pięćdziesiąt lat artysta konsekwentnie zgłębiał problem szeroko pojętego przedmiotu. Przedstawiane formy układał zazwyczaj w wieloelementowe zbiory, analizując relacje zachodzące pomiędzy zestawami, ich poszczególnymi elementami a przestrzenią, w której je umieszczał. Konsekwentna sztuka Tarasina zaskakuje do dziś ogromnym zróżnicowaniem w ramach wyraźnie określonego problemu. 

Obraz Uczta świadczy o zainteresowaniu artysty kubizmem i surrealizmem. 


Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>