Jan Tarasin (1926-2009)
Przedmioty IV, 1960
Dar Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie, 1966
imnk
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>