Jan Tarasin (1926-2009)
Przedmioty IV, 1960
Dar Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie, 1966
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 80x99

oznaczenie autorskie: Nie sygn., na odwrocie napis: JAN TARASIN / PRZEDMIOTY 1960 olej

opis: W drugiej połowie lat pięćdziesiątych Jan Tarasin zaczął malować obrazy przedstawiające przedmioty, a raczej swoiste alegorie przedmiotów, przetwarzając elementy rzeczywistości w osobne byty, stojące na granicy tego, co przedstawiające i przedstawiane. Spod jego pędzla zaczęły wychodzić abstrakcyjne modele rzeczy, zoo- i antropomorficznych form, mających charakter swoistych znaków tworzących alfabet czekający na odczytanie przez widza. Bliski w tym był Tarasin kubistom oraz surrealistom.

Przez ponad pięćdziesiąt lat artysta konsekwentnie zgłębiał problem szeroko pojętego przedmiotu. Przedstawiane formy układał zazwyczaj w wieloelementowe zbiory, analizując relacje zachodzące pomiędzy zestawami, ich poszczególnymi elementami a przestrzenią, w której je umieszczał. Konsekwentna sztuka Tarasina zaskakuje do dziś ogromnym zróżnicowaniem w ramach wyraźnie określonego problemu. 

Obraz Przedmioty IV reliefową strukturą i przypadkowością rozmieszczenia akcentów plastycznych (barwy, faktury, kompozycji) nasuwa skojarzenia z malarstwem informel, w którym obraz świadczył sam o swojej materialności ujawniając charakter swojego istnienia. Ten obraz-przedmiot różni się zdecydowanie od Magazynu, zestawu przedmiotów wyobrażonych, swoistych symulacji, stworzonych przez artystę w momencie, kiedy wizerunek rzeczywistości w systemie kapitalistycznym zaczął nabierać zupełnie innego znaczenia.


Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>