Jerzy Kałucki (ur. 1931)
Inter, 1973
Zakup, 1973
imnk
miniaturka

technika / materiał: akryl, płótno

wymiary: 125x115

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. na odwrocie: Jerzy Kałucki / „Inter” / 1973

opis: W drugiej połowie lat sześćdziesiątych, po kilkuletniej fascynacji malarstwem materii Jerzy  Kałucki powrócił do geometrii, od której zaczął swą twórczość. W jego malarstwie pojawił się motyw koła, które z początku wpisane było w prostokątne ramy obrazu, a z czasem zaczęło poza nie wykraczać. Artysta ukazywał je z różnych perspektyw. Istniało w jego pracach w zmodyfikowanej formie owalu, bywało multiplikowane lub przedstawiane w zestawieniu z innymi figurami geometrycznymi, przecinając je i uzupełniając. Pojawiało się wreszcie zredukowane do okręgu lub jego odcinka – łuku, którego dalszego ciągu poza ramą można się było jedynie domyślać. Ten etap twórczości Kałuckiego stanowił obszar zagadnień nieodległy od rozwijającej się w tym czasie sztuki konceptualnej, która, jak wspominał sam artysta, odnowiła jego spojrzenie na geometrię  –  preferowany przez niego od dawna środek artystycznej ekspresji.


Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>