Andrzej Pawłowski (1925-1986)
Sarkofagi krakowskie (Ja, Ty, On, Ona, Ono), [1975]
Zakup od autora, 1977
imnk
left right
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>