Jerzy Bereś (ur. 1930)
Zwid drapieżca, [1961]
Zakup od artysty, 1966
imnk
left right
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>