Jerzy Bereś (ur. 1930)
Taczki globalne, [2004-2005]
Własność prywatna - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
left right
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>