Andrzej Pawłowski (1925-1986)
Kineformy, 1957
imnk
technika / materiał: film dokumentalny

opis: Na początku lat sześćdziesiątych Andrzej Pawłowski sformułował oryginalną ideę artystyczną produkcji form naturalnie ukształtowanych. Uważał, że kształt dzieła powinien powstawać w rezultacie procesu uwarunkowanego jedynie prawami natury, a jego otrzymanie jest również możliwe w warunkach sztucznych. Efektem poszukiwań i praktyczną realizacją owej idei było kilkanaście cykli dzieł wykonanych w różnych technikach. W fotografii były to: Heliogramy oraz Genesis, w malarstwie Powierzchnie naturalnie ukształtowane, Powierzchnie przemienneFormy naturalnie ukształtowane, natomiast w rzeźbie ManekinySarkofagi krakowskie. Specyficzną realizacją wyżej wspomnianej koncepcji są Kineformy – dokumentacja inscenizacji świetlnej zrealizowanej przez Pawłowskiego przy pomocy specjalnie skonstruowanego projektora.

Dominik Kuryłek

Reżyseria: Roman Banach
Zdjęcia: Zygmunt Adamski


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>