Zbigniew Warpechowski (ur. 1938)
Performances (dokumentacja filmowa), 1988
Własność prywatna - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
Dirty WaterDirty WaterDirty WaterDirty WaterDirty WaterDiagonal ManDiagonal ManFive SculpturesFive SculpFive SculpturesFive Sculptures
opis:
1. Dirty Water, 1988
2. Diagonal Man, 1988
3. Five Sculptures, 1988 
4. Róg pamięci, Centrum Sztuki Wspólczesnej, Warszawa 1997


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>